Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Rzeki i zbiorniki wodne

Rzeki i zbiorniki wodne

 
 
Konserwacja rzek i zbiorników wodnych 2017

Informujemy, że Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzedu Miasta realizuje w 2017 roku kompleksowe roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie Miasta Łodzi.

Prace konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią polegają na:

· Wykaszaniu porostów z korony rzeki oraz skarp,

· usunięciu samosiewów i przerośniętej roślinności.

-oczyszczaniu czaszy i skarp zbiorników z porostów i samosiewów

- odmulaniu wybranych odcinków rzek

Łącznie prace prowadzone są na odcinku 27 194 m rzek oraz objemują 12 zbiorników.

 

 Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie Miasta Łodzi dofinansowano, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 693 358 zł.

Całkowity koszt prac wyniesie 879 126 zł.

http://www.wfosigw.lodz.pl/