Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Aktualności

Aktualności

 
 
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa - IV. „Gospodarka niskoemisyjna”) na termomodernizację 70 budynków oświatowych

W latach 2017-2020 realizowany będzie projekt pn.: „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi – Etap I” dofinansowany w ramach Strategii ZIT – Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa - IV. „Gospodarka niskoemisyjna”).W dniu 18 kwietnia 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0008/16-00.Całkowita wartość projektu wynosi: 92 571 845,37 zł

Dofinansowanie z UE: 51 975 484,47 zł

Wkład własny miasta: 40 596 360,90 zł
Projektem objęta jest termomodernizacja 70 budynków (zmodernizowanie energetyczne budynków oświatowych) – 11 sz.t w 2017 r.,  24 szt. do 2018 roku, 14 szt. w 2019 i 21 szt. w 2020 r.Projekt wybrany w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT.
Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020.

 

 

 
Dodaj komentarz:
*nick:
 
 
*e-mail :
 
 
*treść :
 
 
0 / 2000 znaków
*kod z obrazka :
 
 
 
* pola wymagane