Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych

 
 

Redukcja odpadów jest możliwaSchemat Łódzkiego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wiele polskich miast boryka się z problem nadmiaru śmieci. Tradycyjna metoda – zagrzebywania ich w głębokich dołach – już nie wystarcza. Wysypiska śmieci pękają w szwach, a nowe składowiska to rozwiązanie dobre na chwilę. W dodatku nie jest to najzdrowsza dla środowiska metoda pozbywania się śmieci. Dlatego gospodarka odpadami wymaga nowych, bardziej wydajnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań.
Wyrzucenie pustego pojemnika po jogurcie nie oznacza, że uporaliśmy się z niepotrzebnym odpadem. Owszem, zniknął z naszego domu i powędrował do kontenera na śmieci, ale fizycznie wciąż istnieje i jeszcze przez długie lata pozostanie z nami.
Możliwy jest także inny scenariusz. Nasz kubek po jogurcie trafił do wyselekcjonowanego pojemnika, a potem do miejsca, w którym po przeróbce zamienił się w inny produkt. Ta swoista ekologiczna „reinkarnacja” to przykład procesu nowoczesnego zarządzania odpadami, który ma na celu maksymalne ograniczenie składowania odpadów przez ich ponowne wykorzystanie w różnej postaci. Mowa tu nie tylko o wspomnianym recyklingu, ale także o utylizacji śmieci, której produktem może być np. energia cieplna, nadająca się do ogrzania naszych domów.

Spalać, znaczy tworzyć energię
Co jednak, gdy odpady nie nadają się do powtórnego użycia?
Na szczęście można je wykorzystać w inny sposób. Wiele pozyskanych z selektywnej zbiórki śmieci, choć nie nadaje się do przeróbki, pozostaje cennym surowcem energetycznym. W procesie utylizacji stają się źródłem energii cieplnej lub elektrycznej. Przy okazji pojawia się szansa na wywiązanie się z wymagań dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. energii zielonej). Spalarnie mogą w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia wymaganych udziałów przez Polskę. Dla przykładu w Holandii odpady poddawane spalaniu stanowią drugie co do wielkości źródło energii odnawialnej. Z kolei spalarnia odpadów komunalnych w Bratysławie wytwarza blisko połowę energii elektrycznej z odpadów. W Polsce są to wciąż śladowe ilości.

Spalarnie rozwiążą problem nadmiaru śmieci
Z perspektywy zarządzania odpadami istotne jest to, że spalarnie śmieci przyczyniają się do redukcji odpadów i tym samym dopełniają proces ich ponownego wykorzystania. To niezwykle ważne, mając na uwadze rosnącą ilość odpadów i sposób ich składowania. Zresztą wygląda na to, że Polsce – jeśli chce sprostać unijnym wymaganiom dotyczàcym zmniejszenia odpadów z wykorzystaniem recyklingu i termicznej redukcji – nie pozostaje nic innego, jak rozpoczęcie budowy planowanych 10 spalarni śmieci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Do końca 2010 r. 75 proc. odpadów nadających się do przetworzenia będzie mogło być składowane na składowiskach. Do roku 2013 ta ilość musi być zmniejszona do 50 proc., a najpóźniej do roku 2020, do 35 proc. Za niedostosowanie się do tych przepisów grożą wysokie kary finansowe. Największy udział spalarni w systemach gospodarki odpadami widoczny jest w takich krajach UE, jak: Dania, Szwecja, Holandia, Francja, Belgia czy Niemcy. Nowoczesne spalarnie mają już także Czesi i Słowacy.

Pełne informacje o projekcie "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II", w ramach którego planuje się budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów znajdują się na stronie www.energiazodpadow.pl

Wykorzystano fragmenty publikacji :

 

 

 

 

 

Wpisz nazwę szukanej ulicy:
 
 
 
 
 
Wczytywanie mapy...