Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
[HARMONOGRAMY] Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od 1.01.2018

Informujemy, iż Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi wysyła do mieszkańców miasta pisma informujące o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieotrzymania informacji o numerze konta, służącego indywidualnym rozliczeniom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty prosimy dokonywać na numer ogólny:


Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych, Oddział ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
71 1560 0013 2355 4903 9000 0001

W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres nieruchomości,której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.


Dodatkowo informujemy, że wpłat na powyższy numer rachunku można również dokonywać bez prowizji w placówkach Getin Noble Bank S.A.

 

Lista placówek Getin Noble Bank S.A., w których można dokonać wpłat bez dodatkowych opłat:

al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 29
ul. Krzemieniecka 2b
ul. Kurczaki 12 d
ul. Limanowskiego 147/149
ul. Pabianicka 245
al. Piłsudskiego 6
al. Piłsudskiego 100
ul. Piotrkowska 83

ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
ul. Piotrkowska 166/168
al. Politechniki 32
ul. Pomorska 106
ul. Sienkiewicza 5
ul. Wujaka 5
ul. Zachodnia 47


Uwaga!

· Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miasta Łodzi nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.

· Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Urząd Miasta Łodzi nie wystawia faktur.

 

Przypominamy, że zapewnienie pojemników / worków na odpady komunalne należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Pojemniki można zakupić w najbliższym markecie budowlanym. W przypadku worków zalecamy zakupić je w dowolnej przezroczystej kolorystyce.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (uchwała Nr LXXVI/1574/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5579, z późn. zm.) obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie jej w pojemniki co określa §8 Regulaminu. Każda nieruchomość winna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 60 l [0,06m3].

"Pojemnik na odpady komunalne" to nazwa urządzenia, które powinno spełniać wymagania Polskiej Normy PN840 lub posiadać deklarację producenta "o zgodności" tego urządzenia z wszelkimi unormowaniami dotyczącymi pojemników na odpady komunalne. Muszą być przystosowane do obrotowych lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych, co zapewnia bezpieczne opróżnienie pojemnika poprzez kompatybilność z zabudową pojazdu odbierającego odpady (bezpylnego). Zmniejsza to prawdopodobieństwo uszkodzenia (np. pęknięcia) pojemnika podczas oczyszczania przez ekipę firmy wywozowej.

Przypominamy, iż w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI powinien wystawić pojemniki/worki przed posesję do godziny 6 rano lub umożliwić swobodny do nich dostęp dla pracowników  firmy wywozowej.

W celu ułatwienia wyszukiwania interesującego Państwa adresu nieruchomości, należy po otworzeniu wybranego pliku wybrać z klawiatury skrót CTRL + F i wyszukać adres nieruchomości.

Do przeglądania harmonogramów zalecany jest program Adobe Reader. Bezpłatnie pobierzesz go ze strony firmy Adobe >>>

Przy poszczególnych harmonogramach jest podana data, która oznacza od kiedy obowiązują poprawione i udostępnione publicznie harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy, że:

Odbiór szkła opakowaniowego będzie realizowany w terminach odbioru odpadów typu "SUROWCE" również dla nieruchomości, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów.

Odbiór odpadów zielonych dla nieruchomości jednorodzinnych, które gromadzą odpady w sposób nieselektywny realizowany będzie w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów zielonych.

REKLAMACJE

Reklamacje zgłaszamy najlepiej niezwłocznie tj. dnia następnego (roboczego)  po dniu planowanego odbioru odpadów pracownikom Wydziału gospodarki komunalnej co pozwoli na interwencję w sprawie. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych określa § 3.1 uchwały nr XX/456/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, mówiący, że: „Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Miasta Łodzi przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w formie papierowej, ustnej lub elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w terminie do 14 dni od dnia występowania niewłaściwego świadczenia usług.”

W przypadku problemów z odbiorem odpadów komunalnych lub potrzebą potwierdzenia tożsamości osoby kontrolującej lub inwentaryzującej, prosimy o kontakt z pracownikami ODDZIAŁU GOSPODARKI ODPADAMI WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU MIASTA ŁODZI obsługującymi zgłoszenia i reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych sektorach (dzielnicach):

GÓRNA (42) 638-57-76),

POLESIE (42) 638-49-34),

BAŁUTY (42) 638-49-83),

ŚRÓDMIEŚCIE (42) 638-51-25),

WIDZEW (42) 638-49-86),

lub pracownikami ODDZIAŁU DS. KONTROLI GOSPODARKI ODPADAMI WGK:

(42) 638-48-97),

(42) 638-49-84),

ZIELONA LINIA: (42) 638-50-00).

 

HARMONOGRAMY

 

BAŁUTY

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

BALUTY_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNEJ_od_1.01.2018

 

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

BALUTY_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_od_26.03.2018

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_BALUTY_od_30.05.2018

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

HARMONOGRAM__DOMKI_LETNISKOWE_OGRODKI_DZIALKOWE_BALUTY_od_18.05.2018

 

GÓRNA

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

GORNA_JEDNORODZINNA_ZMIESZANE_POZOSTALE_PO_SEGREGACJI_od_8.05.2018

GORNA_JEDNORODZINNA_SUROWCE_MOKRE_BIO_ODPADY_ZIELONE_od_8.05.2018

GORNA_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNEJ_2018__GABARYTY

 

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

GORNA_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_od_1.01.2018

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy wielorodzinnej:

GORNA_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_2018__GABARYTY

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_GORNA_od_12.06

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

HARMONOGRAM__DOMKI_LETNISKOWE_OGRODKI_DZIALKOWE_GORNA_od_1.01.2018

 

POLESIE

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

POLESIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNEJ_od_12.06.2018

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy jednorodzinnej

POLESIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNEJ_2018__GABARYTY

 

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

POLESIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_od_1.01.2018

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy wielorodzinnej:

POLESIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_2018__GABARYTY

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_POLESIE_od_16.04.2018

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

HARMONOGRAM__DOMKI_LETNISKOWE_OGRODKI_DZIALKOWE_POLESIE_od_1.01.2018

 

WIDZEW

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

WIDZEW_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNEJ_od_30.04.2018

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

WIDZEW_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_od_30.04.2018

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_WIDZEW_od_16.04.2018

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

HARMONOGRAM__DOMKI_LETNISKOWE_OGRODKI_DZIALKOWE_WIDZEW_od_01.01.2018

 

ŚRÓDMIEŚCIE

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

SRODMIESCIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNEJ_od_1.01.2018

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

SRODMIESCIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_od_1.01.2018

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_SRODMIESCIE_od_26.02.2018

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

HARMONOGRAM__DOMKI_LETNISKOWE_OGRODKI_DZIALKOWE_SRODMIESCIE_od_01.01.2018