Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 
 

Obecnie w Łodzi funcjonują dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Są to miejsca, w których właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu. Punkty zlokalizowane się:

 • przy miejskiej sortowni położonej przy ul. Zamiejskiej 1, pod nazwą: Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów (PDDO), nr tel. 42 689 73 50

 • przy ulicy Kasprowicza 10, nr tel. 663 662 227

 Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów

Punkty przeznaczone są dla osób prywatnych - mieszkańców Łodzi, którzy mogą dostarczać własnym transportem niżej wymienione rodzaje odpadów wytworzone wyłącznie w gospodarstwach domowych.

Punkty nie przyjmują zwykłych odpadów komunalnych.

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Zamiejskiej 1 czynny jest:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 7:00 – 18:00,

wtorek - w w godzinach 7:00 - 20:00,

sobota - w godzinach 7:00 – 13:00.

Lista odpadów przyjmowanych w punkcie przy ulicy Zamiejskiej 1:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD ora odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);
 • zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
 • urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
 • baterie i akumulatory;
 • opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;
 • drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);
 • szkła (okienne niezbrojone);
 • tworzyw sztucznych (ramy okienne, siding);
 • tworzyw sztucznych (zabawki, meble ogrodowe);
 • zużyte opony samochodów osobowych (do czterech sztuk na gospodarstwo);
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);
 • opakowania z papieru i tektury (kartony);
 • makulatura (gazety, książki);
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);
 • opakowania z metalu (puszki);
 • opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
 • trawa, liście (do 240 litrów);
 • odzież;
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;
 • papa odpadowa (max. 500 kg).

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Kasprowicza 10 czynny jest:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00 – 17:00,

wtorek  - w godzinach 7:00 – 20:00,

sobota - w godzinach 8:00 – 12:00.

Lista odpadów przyjmowanych w punkcie przy ulicy Kasprowicza 10:

 • papier, tektura, opakowania z papieru i tektury;
 • tworzywa sztuczne;
 • opakowania z drewna;
 • opakowania z metali;
 • opakowania ze szkła;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • Tekstylia;
 • zużyta odzież;
 • zużyte opony (4 szt. na gospodarstwo);
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • odpady wielkogabarytowe (max. 200 kg jednorazowo),
 • gruz, odpady z rozbiórki (max. 200 kg jednorazowo).

 

Odpady MUSZĄ BYĆ POSORTOWANE według rodzajów. Odpady przyjęte zostaną bezpłatnie.
Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady w ilości, która nie może świadczyć o likwidacji działalności gospodarczej.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są inwestycją Miasta Łodzi.

 

Wpisz nazwę szukanej ulicy:
 
 
 
 
 
Wczytywanie mapy...