Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Przeterminowane leki i termometry rtęciowe

Przeterminowane leki i termometry rtęciowe

 
 

Celem Programu jest wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych jakimi są przeterminowane leki i termometry rtęciowe ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych. Leki wymagają bowiem innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne - głównie są spalane. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy 96% odpadów kierowanych jest na składowiska odpadów.


Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych 160 aptek na terenie Łodzi, w których ustawiono specjalne pojemniki na przeterminowane leki (czerwone, metalowe z wkładem tekturowym i folią z tworzywa sztucznego).

Natomiasta mieszkańcy, którzy posiadają termometry starego typu zawierające rtęć i jej pochodne, mogą je bezpłatnie oddać w pięciu łódzkich aptekach (Lutomierska 1. Zawiszy Czarnego 26, Łączna 28, Al. Piłsudskiego 31, Czernika 10).

Do pojemników na leki ustawionych w aptekach można wyłącznie wrzucać lekarstwa w formie pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne ( opakowania szczelnie zakręcone)  oraz aerozole. Mile widziane jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ kartonowych.

Bezwzględnie zabronione jest wrzucanie igieł, strzykawek i ampułkostrzykawek oraz innych materiałów medycznych i opatrunkowych!!

Informacja o postępowaniu z strzykawkami, igłami i ampułkostrzykawkami:

Strzykawki, igły  i ampułkostrzykawki po wykonanych w domu zastrzykach powinny być wrzucane do pojemnika z odpadami zmieszanymi lub w przypadku prowadzenia segregacji odpadów, do pojemnika z odpadami pozostałymi po segregacji.
Z uwagi jednak na fakt, że jest to odpad niebezpieczny zaleca się  , aby przed wrzuceniem takich odpadów do pojemnika, zabezpieczyć je  np. poprzez nałożenie na igłę osłonki i umieszczenie  zużytych strzykawek w torebce foliowej lub  pudełku  oraz zaklejenie  opakowania szczelnie taśmą samoprzylepną,  tak aby odpad ten nie stwarzał zagrożenia dla pracowników firm odbierających i sortujących odpady.


Na mapie symbolem "krzyżyka" na czerwonym tle, zaznaczono apteki prowadzące zbiórkę przeterminowanych leków. Natomiast symbolem "krzyżyka" i termometru na bordo tle, zaznaczone są apteki zbierające także termometry rtęciowe.

 

 

 

 

Wpisz nazwę szukanej ulicy:
 
 
 
 
 
Wczytywanie mapy...
Bałuty
Górna
Polesie
Śródmieście
Widzew