Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
„Wykonanie odwodnienia utwardzenia terenu w szczycie budynków ul. Gołębiej 6 i Gołębiej 10 w Łodzi wraz z wymianą nawierzchni na działce nr 152/40 w obrębie W-25 (etap I)” - Informacja z otwarcia ofert

DSS-GK-III.7013.21.10.2018

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie odwodnienia utwardzenia terenu w szczycie budynków ul. Gołębiej 6 i Gołębiej 10 w Łodzi wraz z wymianą nawierzchni na działce nr 152/40 w obrębie W-25 (etap I), zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

Do dnia wskazanego przez Zamawiającego na złożenie ofert t.j. 31.08.2018r. godz. 16:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Zamieszczono:
Strona internetowa Zamawiającego (http://czystemiasto.uml.lodz.pl/)